Välkommen till Arkivsupport 100procent AB
Det unga företaget med den breda erfarenheten och de stora möjligheterna.

harniproblem

”Er bisak – vår huvudsak” Se filmen om företaget! (ca 2 min)

Vem har inte upplevt det jobbigt och besvärligt att hantera och strukturera all den information som skapas i en offentlig verksamhet och skilja det som ska sparas för alltid från det som kan gallras – en tung bisyssla som stjäl tid från kärnverksamheten.

Vår affärsidé är att sälja ordning och reda bland den information som skapats i en verksamhet och göra den lätt tillgänglig för alla som behöver den. Informationen klassificeras och görs sökbar enligt traditionell arkivförteckningsmodell men med nya och kostnads-effektiva metoder.  Att ha en god informationsstruktur är inte bara ekonomiskt lönsamt då man slipper lägga tid på att leta efter den information man behöver, det är också ett måste för offentliga verksamheter för att kunna leva upp till kraven i den svenska offentlighetslagstiftningen och även för att få leverera sina bevarandehandlingar till ansvarig arkivmyndighet.

Inom det privata näringslivet finns inte samma krav på offentlighet och bevarande av information för den sakens skull men företagens historia utgör en betydande del av vårt gemensamma kulturarv och på historien bygger vi också vår framtid.  I vår affärsidé ingår också strukturera och bevara information från företag som en del i byggandet av framtidens kunskapssamhälle och den historiska spegel som berättar för framtiden vad som hände idag.

Vi säljer inte bara ordning och reda utan även hyllutrymme för den som inte har möjlighet att förvara sitt arkiv på ett säkert sätt.